Το μάθημα κιθάρας:

Τα μαθήματα στην κιθάρα για αρχάριους ξεκινούν με τη διδασκαλία της βασικής τεχνικής στο χειρισμό του μουσικού οργάνου, όπως το κράτημα, το πάτημα της χορδής και ανάγνωση μουσικού κειμένου.

Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται μελέτη γνωστών μουσικών ακουσμάτων που βοηθούν την ανάπτυξη της τεχνικής, και ακολουθούν συγχορδίες και αρπίσματα έτσι ώστε να οδηγηθούν στο κλασικό ρεπερτόριο των πιο προχωρημένων επιπέδων. Παράλληλα με το ρεπερτόριο, δουλεύουμε ασκήσεις τεχνικής, όπως κλίμακες κ.ά. με στόχο, εάν αυτό το επιθυμεί ο μαθητής, την προετοιμασία για εξετάσεις.

Στην περίπτωση προχωρημένων μαθητών, γίνεται αρχικά η εξακρίβωση του επιπέδου, και αναλόγως ικανοτήτων ακολουθώ ένα ειδικά διαμορφωμένο τρόπο διδασκαλίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, ανάλογα με τις απαιτήσεις των μαθητών αυτά μπορούν να γίνουν και εντατικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα με στόχο τη βελτίωση σε συγκεκριμένες τεχνικές ή την εκμάθηση συγκεκριμένου ρεπερτορίου.

Το μάθημα τσέλου:

Τα μαθήματα στο τσέλο για αρχάριους ξεκινούν με τη διδασκαλία της βασικής τεχνικής στο χειρισμό του μουσικού οργάνου, όπως το κράτημα του τσέλου και του δοξαριού, το παίξιμο ανοικτής χορδής και ανάγνωση μουσικού κειμένου προτού ξεκινήσει ο μαθητής να χρησιμοποιεί και το αριστερό του χέρι.

Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται μελέτη γνωστών μουσικών ακουσμάτων που βοηθούν την ανάπτυξη της τεχνικής, αρχικά στην πρώτη θέση και μετά στις επόμενες θέσεις. Στόχος είναι να μπορέσουν οι μαθητές να είναι σε θέση να παίξουν συνθέσεις του κλασικού ρεπερτορίου όταν φτάσουν σε πιο προχωρημένα επιπέδα. Παράλληλα με το ρεπερτόριο, δουλεύουμε ασκήσεις τεχνικής, όπως κλίμακες, για βελτίωση του τονικού ύψους κ.ά. Εάν επιθυμεί ο μαθητής, μπορεί να γίνει προετοιμασία για εξετάσεις.

Στην περίπτωση προχωρημένων μαθητών, γίνεται αρχικά η εξακρίβωση του επιπέδου, και αναλόγως ικανοτήτων ακολουθώ ένα ειδικά διαμορφωμένο τρόπο διδασκαλίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, ανάλογα με τις απαιτήσεις των μαθητών αυτά μπορούν να γίνουν και εντατικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα με στόχο τη βελτίωση σε συγκεκριμένες τεχνικές ή την εκμάθηση συγκεκριμένου ρεπερτορίου.

Τι χρειάζομαι για τα μαθήματα μου

Για το μάθημα κιθάρας, είναι αναγκαία κατ’ αρχήν μια κιθάρα, ένα υποπόδιο, ένα αναλόγιο και ένα κουρδιστήρι (υπάρχουν και εφαρμογές για κινητά που υποκαθιστούν τα κουρδιστήρια).

Για το μάθημα τσέλου, χρειάζεται ένα τσέλο με το δοξάρι του, βάση για πόδι τσέλου (endpin stopper), ένα αναλόγιο, και ένα χρωματικό κουρδιστήρι (υπάρχουν και εφαρμογές για κινητά που υποκαθιστούν τα κουρδιστήρια). Επειδή, το κούρδισμα στην περίπτωση των αρχαρίων μαθητών είναι δύσκολο μέσω Skype, αυτό πρέπει να γίνεται προηγουμένως σε ειδικά καταστήματα.

Για μαθήματα κιθάρας ή τσέλου μέσω τηλεδιάσκεψης Skype, ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μια καλή κάμερα, ένα καλό μικρόφωνο και φυσικά ηχεία ή ακουστικά.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε μαθήματα κιθάρας ή τσέλου;