Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία αναβάθμιση: 16 Δεκεμβρίου 2018

Αυτοί οι όροι χρήσης (“Όροι “όροι και χρήση”) ορίζουν τη σχέση σας με τον https://mariaavramidou.com/ ιστοσελίδα ( «υπηρεσία») που λειτουργεί από το mariaavramidou.com

Παρακαλώ διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.

Η πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας αυτής καθορίζεται από την αποδοχή και συμμόρφωση σας με αυτούς τους όρους. Αυτοί οι όροι αφορούν σε όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.
Με την επίσκεψη ή την χρήση της σελίδας αυτής συμφωνείτε να δεσμευτείτε με αυτούς τους όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους αυτούς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.

Αγορές

Αν επιθυμείτε να αγοράσετε οτιδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα («αγορά»),μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικές με την αγορά υπηρεσίας που θα κάνετε, που περιλαμβάνουν, και τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης της κάρτας, διεύθυνση χρέωσης, και την διεύθυνση αποστολής σας.

Αντιπροσωπεύετε και δηλώνετε ότι:

(1)έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή άλλο τρόπο πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά και ότι

(2)οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθινές, σωστές και ολοκληρωμένες.

Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες, μας δίνετε το δικαίωμα να δώσουμε την πληροφορία σε τρίτους, με σκοπό τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των αγορών σας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή για συγκεκριμένους λόγους συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται σε: δυνατότητα παροχής υπηρεσίας ή προϊόντος, λάθη στην περιγραφή της τιμής της υπηρεσίας ή του προϊόντος, λάθη στην παραγγελία σας ή άλλους λόγους.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας αν υποπτευθούμε απάτη ή μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη συναλλαγή.

Διαθεσιμότητα, Λάθη και Ανακρίβειες

Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις προσφορές των προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στη σελίδα μας μπορεί να τιμολογηθούν λάθος ή να περιγραφούν με ανακρίβεια, ή να μην είναι διαθέσιμα και να έχουμε καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα και στη διαφήμιση μας σε άλλες ιστοσελίδες.

Δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των εικόνων των προϊόντων, τις προδιαγραφές, τη διαθεσιμότητα και τις υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να αναβαθμίσουμε πληροφορίες και να διορθώσουμε λάθη, ανακρίβειες, ή παραλείψεις οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα και το αυθεντικό της περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά, και ο τρόπος λειτουργίας της, είναι και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του mariaavramidou.com και των κατόχων. Η ιστοσελίδα προστατεύεται από δικαιώματα, σήμα κατατεθέν, και άλλους νόμους και στην Κύπρο και σε ξένες χώρες. Το λογότυπο μας και η εμπορική εμφάνιση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση του mariaavramidou.com.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες.

Η σελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες που δεν ελέγχονται ή ανήκουν στο mariaavramidou.com.
Το mariaavramidou.com δεν έχει έλεγχο και ούτε φέρει ευθύνη για, περιεχόμενο, όρους χρήσης, ή πρακτικές οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτων προσώπων. Αναγνωρίζετε περαιτέρω και συμφωνείτε ότι το mariaavramidou.com δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο ή άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκληθείσα ή υποτιθέμενα να έχει προκληθεί από ή σε σχέση με την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, προϊόν ή υπηρεσία διαθέσιμη σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και την πολιτική ιδιοκτησίας οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας επισκέπτεστε.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας αμέσως, χωρίς ευθύνη ή προηγούμενη ειδοποίηση, απολύτως για οποιοδήποτε λόγο, επιπλέον και χωρίς όρια αν αθετήσετε τους όρους χρήσης. We may terminate or suspend your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.
Κατά τον τερματισμό, παύει αμέσως να ισχύει το δικαίωμα σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία της ιστοσελίδας.

Όριο Ευθύνης

Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι, το mariaavramidou.com,ούτε οι διευθυντές, υπάλληλοι, συνεργάτες, πράκτορες, προμηθευτές ή θυγατρικές εταιρίες, για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική αποζημείωση, συμπεριλαμβανομένης και της χωρίς όρια, απώλεια κερδών, δεδομένων, χρήσης, φήμης και πελατείας ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από (α)την πρόσβαση σας ή την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασής σας στην υπηρεσία της ιστοσελίδας,(β) την οποιαδήποτε καθοδήγηση ή περιεχόμενο από τρίτους για την υπηρεσία της σελίδας,(γ)οποιοδήποτε περιεχόμενο λαμβάνεται από την υπηρεσία της ιστοσελίδας, και(δ)η χωρίς άδεια πρόσβαση, μεταβολή των μεταδόσεων του περιεχομένου, είτε βασίζεται στην εγγύηση, συμβόλαιο, αδίκημα, (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλη νομικής θεωρία, είτε έχουμε ενημερωθεί είτε όχι για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς, και ακόμα κι αν η ρύθμιση που παρατίθεται στο παρόν έγγραφο, έχει αποδειχθεί ότι απέτυχε τον βασικό της σκοπό.

Αποποίηση Ευθυνών

Η χρήση της Υπηρεσίας από σας είναι με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται με βάση το «ως έχει» και «ως διαθέσιμη». Η υπηρεσία της ιστοσελίδας παρέχεται, χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά είτε σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι με περιορισμούς, υπονοούμενες εγγυήσεις εμπορικών συναλλαγών, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, η μη παραβίαση ή, η πορεία εκτέλεσης.
mariaavramidou.com, οι θυγατρικές, και οι δικαιοπάροχοί της δεν εγγυούνται ότι α)η υπηρεσία της ιστοσελίδας θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με ασφάλεια ή να είναι προσβάσιμη σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, β)όποια λάθη ή ελαττώματα θα διορθωθούν, γ)ιστοσελίδα είναι χωρίς υιούς ή άλλα ζημιογόνα στοιχεία, ή δ) τα αποτελέσματα από την χρήση της ιστοσελίδας θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας.

Διέπων Νόμος 

Αυτοί οι όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου χωρίς να λαμβάνονται υπ όψιν οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιαδήποτε δικαιώματα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Αν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων θεωρείται άκυρη ή μη εκτελέσιμη από το δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων χρήσης θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι όροι χρήσης αποτελούν ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ μας σε ότι αφορά την υπηρεσία της ιστοσελίδας, και υπεισέρχονται και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μπορεί να έχουμε κάνει μεταξύ μας σε ότι αφορά την υπηρεσία που παρέχει η ιστοσελίδα.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Αν μια αναθεώρηση είναι απαραίτητη, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 μέρες πρίν τεθούν οι νέοι Όροι σε ισχύ. Το τι αποτελεί αναθεώρηση των Όρων χρήσης καθορίζεται από την διακριτική μας ευχέρεια,
Συνεχίζοντας να επισκέπτεστε ή να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία της ιστοσελίδας, μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων αυτών, συμφωνείτε να δεσμευτείτε με τους αναθεωρημένους Όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους Όρους, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία της ιστοσελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις γι αυτούς τους Όρους χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας.