Χρεώσεις για μαθήματα κιθάρας

  • Η διάρκεια του μαθήματος κιθάρας ανέρχεται σε 45 λεπτά ή εναλλακτικά σε 60 λεπτά.
  • Τα 45λεπτα μαθήματα συνιστώνται σε μαθητές ηλικίας κάτω των 12.
  • Η χρέωση για 45λεπτα μαθήματα ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά μάθημα και για 60λεπτα σε 25 ευρώ ανά μάθημα.
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για την προαγορά μαθημάτων τα οποία εν συνεχεία παραδίδονται σε τακτική, εβδομαδιαία βάση.
  • Με την προαγορά τεσσάρων μαθημάτων, γίνεται εξοικονόμηση 10 ευρώ, η οποία μειώνει το κόστος από συνολικά 80 ευρώ σε 70 ευρώ και στην περίπτωση των 60λεπτων μαθημάτων, από 100 ευρώ σε 90 ευρώ.

Χρεώσεις για μαθήματα τσέλου

  • Η διάρκεια του μαθήματος τσέλου ανέρχεται σε 45 λεπτά ή εναλλακτικά σε 60 λεπτά. 
  • Τα 45λεπτα μαθήματα συνιστώνται σε μαθητές ηλικίας κάτω των 12.
  • Η χρέωση για 45λεπτα μαθήματα ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά μάθημα και για 60λεπτα σε 30 ευρώ ανά μάθημα.
  • Ισχύουν ειδικές τιμές για την προαγορά μαθημάτων τα οποία εν συνεχεία παραδίδονται σε τακτική, εβδομαδιαία βάση.
  • Με την προαγορά τεσσάρων μαθημάτων, γίνεται εξοικονόμηση 10 ευρώ, η οποία μειώνει το κόστος από συνολικά 100 ευρώ σε 90 ευρώ και στην περίπτωση των 60λεπτων μαθημάτων, από 120 ευρώ σε 110 ευρώ.

Κλείστε Τώρα!